Välkommen till Fagerdals Fritidsby ’gamla’ hemnsida!

Vår hemsida har flyttats till: http://www.fagerdalsfritidsby.dinstudio.se

Vänligen updatera eventuella favoriter så att de pekar på den nya adresse.

(Denna information kommer att ligga kvar fram till och mes den 11:e maj 2019)