Bra att veta inför försäljning/köp av stuga

Stugor till salu får man själv hitta på tex Blocket eller Hemnet. Föreningen säljer inga stugor.

Det är inte tillåtet att bo i stugan året runt eller att hyra ut. Man får inte mantalskriva sig på kolonin. Fastighetskontoret gör kontroller och misstänker man åretrunt boende eller uthyrning så får medlemmarna varningar. Om det upprepas så är risken att man blir av med sitt kontrakt och man blir då ombedd att flytta sin stuga och sedan återställa tomten till ursprungligt skick.

Dusch eller tvättmöjlighet i gemensamhetsutrymmen finns inte. Man får lov att installera tvättmaskin i sitt eget hus. Det finns en gemensam toalett som även är öppen under vintertid för medlemmar efter att de erhållit nycklar. Detta under förutsättning att den sköts och lämnas i ett städat skick.

From hösten 2018 så har vi vatten året runt. Varje stugägare får själva ombesörja för att man har frostsäkrat sina rör i sin stuga med en värmekabel. Föreningen tar inget ansvar för frost och vattenskador på enskilda medlemmars hus.
Oavsett detta är det fortfarande förbjudet att bo i sin stuga vintertid. Styrelsen har en dialog med kommunen att antingen få friköpa marken eller få ett arrende där man får lov att bo året runt. Mer information får medlemmar när det finns någon sådan…

Arrendet höjs stegvis år för år. År 5 betalar vi fullt.

Arrendet år för år:

4500 Sek 2017
6000 Sek 2018
7000 Sek 2019
8000 Sek 2020-2025

På detta har vi också en medlemsavgift om 3000 kr. Medlemsavgiften är för vatten, gemensamma verktyg, lagningar och lappningar av gemensamma ytor, föreningshuset, sophämtning och andra gemensamma räkningar och medlemsavgift till FGK.

Nya arrendeförhandlingar blir det år 2025

Säljare betalar 1000kr vid försäljning av stuga och köpare betalar 3000kr vid överlåtelse av kontrakt.

Odlingslotter finns att hyra för 50 kr lotten ca 50 kvm per lott.

Om man betalar sina avgifter för sent, debiterar vi en avgift på 150 kr per gång. Betalar man inte sina avgifter efter påminnelse så skickas det vidare till kronofogden.

Fiber finns inte tillgängligt. Om det finns möjligheter för Adsl så får kolonisten kolla upp det själv. Vi andra kör på mobila bredband.

Just nu så håller vi på och rustar upp föreningshuset och det är väl den större upprustningen på ett tag. Vi asfalterade ny väg för ett par år sedan och en stor parkering anlades också för ett antal år sedan. Det är på parkeringar man står och ingen annanstans. Inte utanför sitt hus, man får köra in och plocka ur och i saker och sedan parkera på anvisad plats. Vi anlitar ett parkeringsbolag fr.o.m. 2017

Man ska har klart för sig att vi är en förening, det innebär att man ska engagera sig och vara med på städdagar. Vi har 3 städdagar per år. From 2019 kommer man få betala 500 kr i förhöjd medlemsavgift. Dessa pengar får man tillbaka om man är med på städdagarna. Man ska följa ordningsregler som vi har och gärna gå på medlemsmöten och vara intresserad av föreningsliv i allmänt, många verkar se koloni som rent fritidsboende, men då köper man nog i fel syfte. Vi uppskattar folk som är intresserade av engagemang i Styrelsen.

Vi håller våra tomter i skick och vi respekterar våra grannar. Håller man sig bara till ordningsregler och har sunt förnuft så kommer vi långt!

Stadgar FGK 
Bra att veta från FGK
FGK