Hastighetesbegränsning inom Fagerdals Fritidsby

Hastigheten är begränsad till max 10 km per timma i hela området.

Vänligen respektera hastighetsbegränsningen!