Kallelse årsmöte 2017

MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE

LÖRDAG 18/2 – 2017 kl. 11.00 – ca 14.30

FÖRENINGSHUSET FAGERDALS FRITIDSBY

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Medlem må uppdra åt annan myndig familjemedlem att utöva hans rösträtt vid årsmötet. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem som ombud. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem.

Dagordning och övriga möteshandlingar erhålls efter tel.kontakt med Kalle N. tel. 13 50 14 fr.o.m. 11/2 samt på årsmötesdagen 18/2 från kl.10.30.

På mötet kommer bl.a. ekonomiska beslut att tas.

Föreningen bjuder på fika i pausen mellan årsmöte och medlemsmöte.

Eventuella namnförslag på styrelseledamöter skall vara valberedningen tillhanda senast 1/2-2017. Föreslagna personer skall vara tillfrågade och ha accepterat eventuella styrelseuppdrag.

Turid Teibl hus nr 88 – tel. 070-029 28 23, Saida Niklasson hus nr 70 – tel. 031-13 50 14 eller Rolf Jonsson hus nr 11 – tel. 072-308 89 88.

FAGERDALS FRITIDSBY, 2017 01 11
STYRELSEN