Information om det planerade bygget

Här lägger vi upp lite information som finns runt det nya planerade bygget.

Fastighetskontoret har lämnat in ett tjänstemanna utlåtande till fastighetsnämden om att bygga 67 stugor på etapp 3 som i första hand ska gå till nyanlända. Ärendet bordlades till efter sommaren.